19 January 2020
Naamloze pagina
     CORPORATE
     IMMOBILIËN
     VERZEKERINGEN
particulier
bedrijven
     KLANTLOGIN
     CONTACT

 

Privacybeleid

Naamloze pagina


ParticulierVerzekering motorvoertuigen
Daar wij met verschillende maatschappijen samenwerken kunnen wij u de gepaste polis motorvoertuigen aanbieden aan de beste voorwaarden! Voor uw auto, moto, lichte vrachtwagen, enzo…

Polis Ba Familiale
Voor alleenstaanden, gezinnen en 60 plussers bieden wij de polis Ba Gezin aan. Via deze polis geniet u o.a. de volgende waarborgen :

• schade veroorzaakt door uw kinderen, uw huispersoneel, uw dieren, ...

• dekking van uw aansprakelijkheid door burenhinder, milieuhinder, ...

Polis brand
Voor de privé-verzekering van uw woning en uw waardevolle bezittingen kunnen wij u de gepaste polis brand huurdersaansprakelijk of brand eigenaar aanbieden, met of zonder diefstal en met of zonder inboedel

Ziekteverzekering
Gezondheidszorg wordt alsmaar duurder en de wettelijke ziekteverzekering vergoedt steeds minder, daarom bieden wij naar ieders behoefte de perfecte ziekteverzekering aan, hospitalisatie al dan niet in combinatie met tandzorgen en ambulante kosten.

Polis pleziervaartuigen
Afhankelijk van de aard van het vaartuig, het gebruik ervan, de periode waarbinnen het vaartuig wordt gebruikt en waar het vaartuig wordt gebruikt kunnen wij u de gepaste polis aanbieden aan de beste voorwaarden

Polis persoonlijke ongevallen
Deze polis bestaat uit een kapitaal overlijden en/of een kapitaal blijvende invaliditeit.

Deze waarborgen kunnen eventueel aangevuld worden met de waarborgen:

dagvergoeding in geval van tijdelijke ongeschiktheid, dagvergoeding in geval van hospitalitatie en vergoeding van de medische kosten.

De polis Persoonlijke Ongevallen biedt een antwoord op de financiële gevolgen die een ongeval met zich mee kan brengen.