19 January 2020
Naamloze pagina
     CORPORATE
     IMMOBILIËN
     VERZEKERINGEN
particulier
bedrijven
     KLANTLOGIN
     CONTACT

 

Privacybeleid

Naamloze pagina


BedrijvenVerzekering Ba Uitbating
Als u of een van uw personeelsleden bij de uitoefening van uw activiteit schade aanbrengt aan een derde, dan kunt u hiervoor burgerrechterlijk aansprakelijk zijn.

Deze aansprakelijkheden kunnen u zuur opbreken.

In een polis Ba uitbating is zowel de lichamelijke schade, de zaakschade, de immateriële gevolgschade, het toevertrouwd voorwerp als de zuiver immateriële schade gedekt.

Verzekering arbeidsongevallen
Elke werkgever is verplicht om voor zijn personeel (arbeiders en bedienden) een polis arbeidsongevallen af te sluiten.

Naar gelang de activiteit van de firma kunnen wij de gepaste polis opstellen. De ongevallen die het personeel kunnen overkomen tijdens het werk en op de weg van en naar het werk zijn verzekerd in de polis arbeidsongevallen.

Groepsverzekering
Door knip en plakwerk samen met een doordachte formule komen wij tot het juiste product waarbij werkgever/nemer nauwe banden smeden teneinde te voldoen aan de levenrisico’s + pensioenopbouw voor zijn trouwe werknemer.

Polis alle risico’s
Portable, computer, fax, telefoon, antwoordapparaat, ... . Deze toestellen zijn erg gevoelig voor overspanning of diefstal. Maar ook kleine, alledaagse ongelukjes kunnen grote kosten veroorzaken. Dankzij de verzekering "Alle Risico's’ zorgt u voor de beste bescherming.

Polis brand industriele risico’s
Voor dergelijke zwaardere risico’s moeten wij als makelaar op onderzoek tot buiten de landsgrenzen voor de onderschrijving van een prijs/kwaliteit overeenkomst.

Voor dergelijke risico’s staan wij als makelaar ook garant voor de opvolging van de jaarlijkse preventie brand, samen met de verantwoordelijke van het bedrijf.